Zawodowo

Kontakt z nami

Znaczenie znaku Braille'a dla kolei ręcznej

Na początku XX wieku powstała nowa metoda projektowania architektonicznego, pozbawiony barier design, w dziedzinie architektury z powodu wywołania humanitaryzmu.Wykorzystuje nowoczesną technologię do tworzenia i przekształcania środowiska, zapewniając wygodną i bezpieczną przestrzeń dla osób niepełnosprawnych oraz tworząc otoczenie "równość i udział.Na początku lat trzydziestych XX wieku w Szwecji, Danii i innych krajach budowano urządzenia dla osób niepełnosprawnych.W 1961, Stany Zjednoczone opracowały pierwszy Dostępność Standard na świecie.Od tego czasu Wielka Brytania, Kanada, Japonia oraz inne dziesiątki krajów i regionów kolejno sformułowały odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze.Udostępniające się urządzenia odnoszą się do urządzeń zabezpieczających, które są wygodne dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz innych osób o ograniczonej sprawności ruchowej lub zaburzeniach wzroku.


Dla pełnego wdrożenia urządzeń pozbawionych barier oraz osób z zaburzeniami wzroku, które są ważnymi grupami chronionymi, szczególnie ważny jest znak ręcznego szyny .


Informacja brajlowa jest wszczepiona na poręczy ruchomej lub kole windy.Tak więc osoby niedowidzące mogą wiedzieć, w jakim obszarze znajduje się odpowiednia podłoga, dotykając poręczy w górę i w dół.Co więcej, znaki Brązowe poręczy ręcznej mogą by ć nie tylko wszczepione z informacjami brajlowymi, ale także pogłębiają użytkowników: wrażenie znaków przez zmianę materiałów, aby użytkownicy czuli się inaczej.


Braille jest nieodzowną częścią w miejscach publicznych, takich jak szpitale, metra, parki, muzea itp. Jako projektant bez barier, nasza firma, Wuyi Xiongchang Hardware Manufacturing Co., Ltd, będzie dążyć do stworzenia bezpiecznego i wygodnego nowoczesnego środowiska życia pełnego miłości i opieki.Zapraszamy do współpracy z nami!


Kontakt z nami