Zawodowo
Narzędzie wiercenia rdzenia

Narzędzie wiercenia rdzenia

Porcelanowa Diamond Core Drilling bit Hollow Drill bit

Kontakt z nami


Diamond core drill bit for

ceramic, porcelain, stone etc.

Diameter

Shank Diameter

Segment Height

Total Length

mm

mm

mm

mm

4

10 (6,8,12)

10

100/180mm

5

6

7

8

10

12

Name

LEAVE_US:

Kontakt z nami