Zawodowo

Kontakt z nami

Co to są wskaźniki tactile i instalacja

Taktile wskaźniki są wykorzystywane do pomagania niewidomym i niedowidzącym w zorientowaniu się i przypominaniu im o niektórych zagrożeniach lub przeszkodach, które czekają.

Przy wyborze i instalacji odpowiednich 123567890 wskaźników kierunkowych dotykowych dla danego środowiska należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Po pierwsze, należy ocenić zapotrzebowanie lub wymóg (zazwyczaj wykonywane i określone przez architekta) TGSI w określonym obszarze.Instalacja TGSI w obszarze, w którym nie jest wymagana, może mylić osoby niedowidzące.W tym przypadku może ona przynieść więcej szkody niż dobra wizja i może prowadzić do problemów prawnych.

kontrast jasności między TGSI a substratem musi mieścić się w pewnym zakresie, który zależy od rodzaju zastosowanego TGSI.Brak spełnienia tego wymogu zmniejszy skuteczność TGSI.Ponadto nie będzie on spełniał wymogów normy.

Innym ważnym czynnikiem jest zapewnienie, że ryzyko poślizgu jest zminimalizowane w jak największym stopniu.

Przy zakupie

TGSI tactiles ,, najlepiej jest zapewnić, aby wybrać doświadczonych dotykowych wskaźników powierzchni ciała dostawców /instalatorów.Doświadczony dostawca może zapewnić nabywcy właściwą selekcję produktów, informacje o najlepszych metodach mocowania, jak również o stosowanych urządzeniach oraz sprawdzonych produktach trwałych.Mimo że instalacja wskaźników powierzchni dotykowej jest stosunkowo bezpośrednim zadaniem (wła ściwym zadaniem, jakie wykonuje personel budowlany), ważne jest uzyskanie właściwych zaleceń dotyczących instalacji przed instalacją.Oprócz początkowego kosztu produktu, trwałe mocowania i piękno są również ważne.TGSI od początku zapewnia wła ściwą selekcję produktów i procedury montażu, co doprowadzi do dłuższego okresu eksploatacji TGSI i zaoszczędzi wiele kosztów w długim okresie.

Kontakt z nami